APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001 - Tháng 05/2023

22.05 @ 03:56

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001 - Tháng 05/2023

APG: Công văn số 103/2023/CV-TPRL về việc Tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu Lớn

15.05 @ 03:02

APG: Công văn số 103/2023/CV-TPRL về việc Tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu Lớn

APG: Công văn số 102/2023/CV-APG về việc Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu DPJCH2224002 để tổ chức hội nghị trái chủ

15.05 @ 02:53

APG: Công văn số 102/2023/CV-APG về việc Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu DPJCH2224002 để tổ chức hội nghị trái chủ

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã DPJCH2224002 - Tháng 04/2023

28.04 @ 05:16

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã DPJCH2224002 - Tháng 04/2023

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - 30/04 & 01/05

27.04 @ 08:57

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - 30/04 & 01/05

APG CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU DPJCH2224001 VÀ DPJCH2224002

24.04 @ 05:08

APG CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU DPJCH2224001 VÀ DPJCH2224002

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001 - Tháng 04/2023

24.04 @ 02:06

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001 - Tháng 04/2023

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để Tổ Chức Phát Hành thực hiện xin ý kiến trái chủ bằng văn bản

30.03 @ 03:51

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để Tổ Chức Phát Hành thực hiện xin ý kiến trái chủ bằng văn bản

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã DPJCH2224002 - Tháng 03/2023

30.03 @ 07:00

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã DPJCH2224002 - Tháng 03/2023

APG CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DPJCH2224001 VÀ DPJCH2224002 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

28.03 @ 04:00

APG CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DPJCH2224001 VÀ DPJCH2224002 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

APG thông báo: Mời tham dự Hội nghị gặp gỡ Người sở hữu trái phiếu trực tuyến

27.03 @ 02:11

APG thông báo: Mời tham dự Hội nghị gặp gỡ Người sở hữu trái phiếu trực tuyến

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001 - Tháng 03/2023

23.03 @ 03:18

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu mã HVUCH2224001 - Tháng 03/2023

Thông báo: Phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002

21.03 @ 04:03

Thông báo: Phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002

APG THÔNG BÁO: CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN GIẢ MẠO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỂ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

16.03 @ 01:28

APG THÔNG BÁO: CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN GIẢ MẠO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỂ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN