ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHO MỌI NGƯỜI

>  Thời gian: 01.12.2019 - 30.11.2020.
>  Phạm vi: Trên toàn quốc.
>  Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người       

ĐẦU TƯ THỬ - KIẾN THỨC THẬT - NHẬN THƯỞNG NHIỀU

* Mỗi nhà đầu tư tham gia được cấp 1 tài khoản giao dịch thực nghiệm 100.000.000 VND tiền đầu tư.
* Khách hàng sẽ thực hiện giao dịch trên hệ thống thực nghiệm của APG.
* Giải thưởng khách hàng được nhận lên tới 200.000.000 VNĐ.

BẠN MUỐN THỬ THÁCH BẢN THÂN VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

đều có quyền tham gia chương trình.

01 Giải nhất: 10.000.000 VND
01 Giải nhì:      5.000.000 VND
01 Giải ba:       1.000.000 VND

Giải Thưởng Tháng

01 Giải nhất: 1.500.000 VND
01 Giải nhì:    1.000.000 VND
01 Giải ba:        800.000 VND
01 Giải tư:         500.000 VND
01 Giải năm:     300.000 VND

Giải Thưởng Tuần

01 Giải nhất: 20.000.000 VND
01 Giải nhì:    15.000.000 VND
01 Giải ba:       5.000.000 VND

Giải Thưởng Quý

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TOP 05 TUẦN 05 THÁNG 07 (27/07/2020 - 31/07/2020)

DANH SÁCH THƯỞNG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

324,564,000

344,209,212

_

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

270,405,816

224,511,100

_

289,950,233

224,511,100

_

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TÀI KHOẢN

067C000419

19,645,212

1.500.000 VNĐ

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

067C000422

19,544,417

17,546,641

067C003306

1.000.000 VNĐ

800.000 VNĐ

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

TÀI KHOẢN

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

261,140,116

225,030,614

276,596,816

_

TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

067C001921

15,456,700

067C000413

14,875,422

500.000 VNĐ

300.000 VNĐ

_

225,996,189

224,508,956

_

_

_

289,950,233

276,596,816

352,891,170

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

314,678,500

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG

TOP 03 THÁNG 07 (01/07/2020 - 31/07/2020)

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

10.000.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

39,035,000

63,954,044

52,087,860

067C000422 

067C001921

067C002195

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

171,623,860

140,483,425

_

_

_

400,324,127

319,081,150

252,708,755

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

104,709,985

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

20.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

179,373,409

203,651,980

192,999,733

067C000419 

067C002195

067C000423

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

DANH SÁCH THƯỞNG QUÝ 02

TOP 03 QUÝ 02 (01/03/2020 - 31/05/2020)

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

239,906,036

BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ??? 

APG giúp bạn tạo danh mục các cổ phiếu tốt, có thanh khoản.

APG giúp bạn có nền tảng về tư duy đầu tư AN TOÀN và HIỆU QUẢ. Hiểu được bản chất cung cầu của cổ phiếu trên thị trường.

APG hướng dẫn bạn lập phương pháp giao dịch tốt nhất.

Mỗi ngày bạn sẽ nhận được E-Mail từ APG về thông tin diễn biến thị trường và các chương trình khuyến mãi từ APG.

DANH MỤC KÝ QUỸ

CHI TIẾT

APG: CÔNG BỐ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM

THAM GIA NGAY

CHI TIẾT

THỂ LỆ CUỘC THI 

LIÊN HỆ NHÀ TỔ CHỨC :

32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0903.235.434

Email: dvkh@apsi.vn

FOLLOW: