ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHO MỌI NGƯỜI

>  Thời gian: 01.12.2019 - 30.11.2020.
>  Phạm vi: Trên toàn quốc.
>  Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người       

ĐẦU TƯ THỬ - KIẾN THỨC THẬT - NHẬN THƯỞNG NHIỀU

* Mỗi nhà đầu tư tham gia được cấp 1 tài khoản giao dịch thực nghiệm 100.000.000 VND tiền đầu tư.
* Khách hàng sẽ thực hiện giao dịch trên hệ thống thực nghiệm của APG.
* Giải thưởng khách hàng được nhận lên tới 200.000.000 VNĐ.

BẠN MUỐN THỬ THÁCH BẢN THÂN VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

đều có quyền tham gia chương trình.

TIỀN VAY MARGIN

01 Giải nhất: 10.000.000 VND
01 Giải nhì:      5.000.000 VND
01 Giải ba:       1.000.000 VND

Giải Thưởng Tháng

01 Giải nhất: 1.500.000 VND
01 Giải nhì:    1.000.000 VND
01 Giải ba:        800.000 VND
01 Giải tư:         500.000 VND
01 Giải năm:     300.000 VND

Giải Thưởng Tuần

01 Giải nhất: 20.000.000 VND
01 Giải nhì:    15.000.000 VND
01 Giải ba:       5.000.000 VND

Giải Thưởng Quý

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TOP 05 TUẦN 04 THÁNG 11 (23/11/2020 - 30/11/2020)

DANH SÁCH THƯỞNG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

830.106.949

915.421.421

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

521.021.845

760.992.986

597.154.212

812.115.741

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TÀI KHOẢN

067C002195

83.455.454

1.500.000 VNĐ

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

067C000711

75.154.541

56.215.431

067C000423

1.000.000 VNĐ

800.000 VNĐ

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

TÀI KHOẢN

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

765.843.256

751.453.478

814.572.311

TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

067C000425

45.815.455

067C000337

43.651.854

500.000 VNĐ

300.000 VNĐ

760.700.949

621.998.514

_

_

_

915.421.421

723.195.421

597.154.212

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

445.644.545

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG

TOP 03 THÁNG 11 (01/11/2020 - 30/11/2020)

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

10.000.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

288.220.449

290.651.673

289.524.073

067C002195

067C000422

067C000711

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

439.985.142

212.546.540

_

_

_

723.195.421

597.154.212

812.115.741

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

463.824.896

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

20.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

472.320.112

524.252.242

478.308.406

067C000422

067C000711

067C000423

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

DANH SÁCH THƯỞNG QUÝ 04

TOP 03 QUÝ 04 (01/09/2020 - 30/11/2020)

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

795.181.241

_

_

_

_

_

DANH SÁCH THƯỞNG NĂM

TOP 03 NĂM (01/12/2019 - 30/11/2020)

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

067C000422

067C000425

067C000423

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

100.000.000

100.000.000

100.000.000

TIỀN VAY MARGIN

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TỔNG TÀI SẢN

TỔNG TÀI SẢN

723.195.421

814.572.311

812.115.741

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

200.000.000 VNĐ

100.000.000 VNĐ

50.000.000 VNĐ

877.264.927

792.927.690

691.042.300

_

_

_

BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ??? 

APG giúp bạn tạo danh mục các cổ phiếu tốt, có thanh khoản.

APG giúp bạn có nền tảng về tư duy đầu tư AN TOÀN và HIỆU QUẢ. Hiểu được bản chất cung cầu của cổ phiếu trên thị trường.

APG hướng dẫn bạn lập phương pháp giao dịch tốt nhất.

Mỗi ngày bạn sẽ nhận được E-Mail từ APG về thông tin diễn biến thị trường và các chương trình khuyến mãi từ APG.

DANH MỤC KÝ QUỸ

CHI TIẾT

APG: CÔNG BỐ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM

THAM GIA NGAY

CHI TIẾT

THỂ LỆ CUỘC THI 

LIÊN HỆ NHÀ TỔ CHỨC :

32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0903.235.434

Email: dvkh@apsi.vn

FOLLOW: