ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHO MỌI NGƯỜI

>  Thời gian: 01.12.2019 - 30.11.2020.
>  Phạm vi: Trên toàn quốc.
>  Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người       

ĐẦU TƯ THỬ - KIẾN THỨC THẬT - NHẬN THƯỞNG NHIỀU

* Mỗi nhà đầu tư tham gia được cấp 1 tài khoản giao dịch thực nghiệm 100.000.000 VND tiền đầu tư.
* Khách hàng sẽ thực hiện giao dịch trên hệ thống thực nghiệm của APG.
* Giải thưởng khách hàng được nhận lên tới 200.000.000 VNĐ.

BẠN MUỐN THỬ THÁCH BẢN THÂN VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

đều có quyền tham gia chương trình.

01 Giải nhất: 10.000.000 VND
01 Giải nhì:      5.000.000 VND
01 Giải ba:       1.000.000 VND

Giải Thưởng Tháng

01 Giải nhất: 1.500.000 VND
01 Giải nhì:    1.000.000 VND
01 Giải ba:        800.000 VND
01 Giải tư:         500.000 VND
01 Giải năm:     300.000 VND

Giải Thưởng Tuần

01 Giải nhất: 20.000.000 VND
01 Giải nhì:    15.000.000 VND
01 Giải ba:       5.000.000 VND

Giải Thưởng Quý

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TOP 05 TUẦN 03 THÁNG 10 (19/10/2020 - 23/10/2020)

DANH SÁCH THƯỞNG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

515.032.034

605.318.034

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

599.285.142

623.895.626

685.115.442

694.858.126

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TÀI KHOẢN

067C001805

88.215.412

1.500.000 VNĐ

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

067C000422

84.315.045

68.421.652

067C000423

1.000.000 VNĐ

800.000 VNĐ

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

TÀI KHOẢN

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

641.701.544

635.993.256

701.702.453

TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

067C000337

58.891.547

067C000425

58.245.646

500.000 VNĐ

300.000 VNĐ

455,835,878

390.088.744

_

_

_

551.858.354

483.111.846

529.985.444

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

439.985.142

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG

TOP 03 THÁNG 09 (01/09/2020 - 30/09/2020)

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

10.000.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

85.785.064

92.139.290

89.034.867

067C000425 

067C004968

067C000422

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

197,316,189

260,423,372

_

_

_

439,985,142

455,835,878

390,088,704

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

260,843,642

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

20.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

203,131,896

275,811,285

221,548,926

067C000422 

067C000425

067C004968

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

DANH SÁCH THƯỞNG QUÝ 03

TOP 03 QUÝ 03 (01/06/2020 - 31/08/2020)

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ

GIẢI THƯỞNG

695.813.256

100,000,000

100,000,000

_

_

_

BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ??? 

APG giúp bạn tạo danh mục các cổ phiếu tốt, có thanh khoản.

APG giúp bạn có nền tảng về tư duy đầu tư AN TOÀN và HIỆU QUẢ. Hiểu được bản chất cung cầu của cổ phiếu trên thị trường.

APG hướng dẫn bạn lập phương pháp giao dịch tốt nhất.

Mỗi ngày bạn sẽ nhận được E-Mail từ APG về thông tin diễn biến thị trường và các chương trình khuyến mãi từ APG.

DANH MỤC KÝ QUỸ

CHI TIẾT

APG: CÔNG BỐ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM

THAM GIA NGAY

CHI TIẾT

THỂ LỆ CUỘC THI 

LIÊN HỆ NHÀ TỔ CHỨC :

32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0903.235.434

Email: dvkh@apsi.vn

FOLLOW: