ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHO MỌI NGƯỜI

>  Thời gian: 01.12.2019 - 30.11.2020.
>  Phạm vi: Trên toàn quốc.
>  Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người       

ĐẦU TƯ THỬ - KIẾN THỨC THẬT - NHẬN THƯỞNG NHIỀU

* Mỗi nhà đầu tư tham gia được cấp 1 tài khoản giao dịch thực nghiệm 100.000.000 VND tiền đầu tư.
* Khách hàng sẽ thực hiện giao dịch trên hệ thống thực nghiệm của APG.
* Giải thưởng khách hàng được nhận lên tới 200.000.000 VNĐ.

BẠN MUỐN THỬ THÁCH BẢN THÂN VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

đều có quyền tham gia chương trình.

01 Giải nhất: 10.000.000 VND
01 Giải nhì:      5.000.000 VND
01 Giải ba:       1.000.000 VND

Giải Thưởng Tháng

01 Giải nhất: 1.500.000 VND
01 Giải nhì:    1.000.000 VND
01 Giải ba:        800.000 VND
01 Giải tư:         500.000 VND
01 Giải năm:     300.000 VND

Giải Thưởng Tuần

01 Giải nhất: 20.000.000 VND
01 Giải nhì:    15.000.000 VND
01 Giải ba:       5.000.000 VND

Giải Thưởng Quý

TOP 05 TUẦN 02 THÁNG 01 (13/01/2020 - 17/01/2020)

DANH SÁCH THƯỞNG TUẦN

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG

TOP 03 THÁNG 12 (30/12/2019 - 03/01/2020)

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

10.000.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

3,846,760 đ

8,334,324 đ

4,157,050 đ

067C003676 

067C006067

067C000370

067C004646

26,397,425

067C000337

17,032,125

14,629,000

067C002669

067C005699

10,700,225

067C006559

5,553,750

1.500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

800.000 VNĐ

500.000 VNĐ

300.000 VNĐ

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

067C005659

067C006669

067C001502

067C000413

067C007111

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

TÀI KHOẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

117,895,844

107,707,166

107,321,257

103,821,736

107,533,686

99,291,320

98,132,682

99,672,302

100,692,100

101,310,156

_

_

36,669,226

_

_

_

_

_

_

130,048,399

113,012,029

116,280,938

113,380,774

112695392

111,335,105

101,889,287

102,749,906

101,590,875

101859302

5,479,700

3,702,425

3,341,887

2,018,062

1,604,650

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

100,000,000

100,000,000

_

_

_

107,450,880

118,230,311

147,020,866

_

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

GIẢI THƯỞNG

TIỀN VAY MARGIN

TỔNG TÀI SẢN

100,000,000

BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ??? 

APG giúp bạn tạo danh mục các cổ phiếu tốt, có thanh khoản.

APG giúp bạn có nền tảng về tư duy đầu tư AN TOÀN và HIỆU QUẢ. Hiểu được bản chất cung cầu của cổ phiếu trên thị trường.

APG hướng dẫn bạn lập phương pháp giao dịch tốt nhất.

Mỗi ngày bạn sẽ nhận được E-Mail từ APG về thông tin diễn biến thị trường và các chương trình khuyến mãi từ APG.

THAM GIA NGAY

CHI TIẾT

THỂ LỆ CUỘC THI 

LIÊN HỆ NHÀ TỔ CHỨC :

32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0903.235.434

Email: dvkh@apsi.vn

FOLLOW: